ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น ความคิดเห็น

ความกล้าหาญ

ชายพระคัมภีร์และความสำคัญของบทบาทรุ่น จาก ปรารถนาของพระเจ้า บน Vimeo.

เพื่อนของฉันที่ ปรารถนาของพระเจ้า ถามฉันคำถามบางอย่างเกี่ยวกับอุปสรรคในการเป็นลูกผู้ชายและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น. นี่คือสิ่งที่ผมพูด