Loading
svg
Vhura

Zvese zvakatumirwa zvakaiswa Audio

 • Ndira 10, 2013By Trip Lee

  Heinoi ekuteerera kubva mharidzo ichangopfuura Ndaiparidza Pisarema 142. Tose nepa dzakaoma, asi pisarema inotiratidza kuti kunyange yakaipisisa munguva tingawana zvose zvatinoda muna Mwari. Mana pfungwa dziri: ini. Mwari ndiye Shamwari yedu Mumatambudziko II.

 • Ndira 10, 2013By roach

  Sevamwe munoziva, Ndiri baba vatsva. Mwanakomana wangu, Q, ndiwo mwedzi mishanu okuberekwa. Uye kufara akapotsa nguva dzose, kunze kana tikaisa naye ake wokuzvarwa kuti hope. Iye pakarepo anorasikirwa pfungwa dzake. Akanyatsofunga anofunga ratiri amuisa kuzvitarisira pachake kuzorwa zvose nezvinetso vakamupoteredza,

 • Zvita 7, 2012By Trip Lee

  Heunoi mharidzo nokuparidzwa vakaroorana ago musi Matthew 12:36. Ndinonamata kuti kukurudzira kwamuri.

 • Zvita 7, 2012By roach

  Words zvinokosha. Tinoshandisa mashoko kukurukura neshamwari dzedu uye mhuri. Tinoshandisa mashoko edu kuitisa mabhizimisi. Ndinoshandisa mashoko kuisa nziyo pamwe uye chouviri. Tinoshandisa mashoko kuranga vana vedu. Enyika vanoshandisa mashoko kwamuri vabvume kuti vakanakisa kukwikwidza kuti basa. Words

 • Gunyana 25, 2012By Trip Lee

  Heunoi ichangopfuura mharidzo Ndaiparidza Jeremiya 31:33. My huru dzaiva: ini. Mwari Ari Kushanda pose II. Mwari Ndiye Working nechomukati III. Mwari Ndiye Working Interpersonally IV. Mwari Ndiye At Work

 • Gunyana 25, 2012By roach

  Ndinoita mumhanzi mupenyu. Uye sezvo vazhinji nemiwo munoziva, ari mimhanzi ndinoita mhando ndiyo zvishoma yakasiyana pane nziyo iwe vanzwe paImba CHBC basa. Pane zvakawanda hip kuti zvinoita yakasiyana Genres mimhanzi. One thing

 • Gunyana 10, 2012By Trip Lee

  Heunoi mharidzo Ini akaparidza vachangobva pamusoro Pisarema 95:10-11. My 3 pfungwa vaive: ini. Chivi chinokurwadzai Hasha dzaMwari II. Chivi chiri Alernate Path III. Chivi akatichengeta kubva raMwari zororo ndinonamata ichi chinhu kurudziro kwamuri

 • Gunyana 10, 2012By roach

  Ndinoda kutanga nokuverenga mamwe prices. Saka chete nyatsoteerera uye kufunga kana kwete unobvumirana chii akati. “Anger dwells only in the bosom of fools.” – Albert Einstein “Anger is a short madness.” – Horace “Whatever is begun in anger ends in shame.” – Benjamin Franklin

 • Mbudzi 9, 2011By Trip Lee

  Heinoi ekuteerera kubva chirongwa ndakadzidzisa kwokutanga gore rino pamusoro pekuparidza akatendeka. The Evangelist Faithful nokuda BragOnMyLord Nokuti avo pfupi iri nguva, pano pfupiso pfungwa: 5 Zvinoitwa Evangelist Faithful ... 1. Kunosanganisira uye Anonzwisisa Vhangeri 2. Nechivimbo uye Unashamed of Gospel 3. Anoda Lost

svg