Share Share Share Share Share Share Share Share Share Share Share Share Share Share

Un Bywyd: Rhannu e

Mae cwpl o wythnosau yn ôl, Siaradais yn y Gynhadledd Genedlaethol Campws Allgymorth am gyfrifoldeb pob crediniwr i evangelize. Fy testun oedd 2 Corinthiaid 5:18-21. Dyma y fideo gan y sesiwn.

Un Bywyd | Rhannu e – trip Lee o Allgymorth Campws ar Vimeo.

Os oes gennych ddiddordeb, dyma y fideo gan drafodaeth banel oeddwn yn rhan o, yn ogystal. Roedd y drafodaeth yn ymwneud weinidogaeth campws, yr eglwys leol, y Comisiwn Mawr, ac ati:

Panel Bugeiliaid o Allgymorth Campws ar Vimeo.

Plus, Yr wyf yn argymell i chi edrych ar holl gyfryngau eraill o'r gynhadledd. Roedd tunnell o addysgu mawr fy mod yn credu y byddwch yn dod o hyd i fod yn sylweddol yn gyson.