Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse Verse

Biz jang

Biz qanchalik solih isbotlash uchun jang, solih Iso uchun kelgan emas kim ekanligini unutib. Matt 9:13