kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana kupambana

Track 14: Kupambana lokoma

mbedza: (Dmitri)
Ndikuona minga kumene korona wanga
Ine ofooka koma ine ndiri wamoyo
Ndi dothi mpaka mbandakucha eya
Ine adzapulumuka chifukwa ine ndiri
Kupambana lokoma
Palibe munthu amene angatenge kwa ine
chigonjetso lokoma
Chifukwa ine ndiri, sweet chigonjetso eya

vesi 1:
Inu mundiwona ine kuyenda , Ine ndikudziwa inu mundiwona ine kuyenda
Iwe sungakhoze kuwauza pa ma CD izi, koma M'bale ine bondo kwambiri izo
Ine choyenda kufooka kwanga, anapanga ine yozungulira
Ndikufuna kumanama mwa mano anga kuti ine sindikufuna kuchikana
Monga Ine kulemba mizere ndiri pafupi ndi misozi
thupi langa sizinachitike akugwira ntchito kwa zaka zisanu ndi ziwiri
Choncho kuphonya ine ndi "kusunga chibwano anu kuyesa kumwetulira"
Bruh ine ndiri twente-sikisi, Ndiyenera bwino ndi imodzi
Pitirizani anecdotes anu onse ndi wokongola zolemba
Ine ndidzadutsa pa clichés kwa chiyembekezo chenicheni, iye nayenso wogulitsa zozunguza ubongo

mbedza

Post mbedza:
Tilandire Mfumu, amasangalatsa kwa denga
Akumverera bwino ife ngon 'kupanga izo mpaka chitsiriziro
chigonjetso lokoma
Mukundimva, holla ngati mukuona ine
Tidakali kuthamanga ngakhale ife kuyenda
chigonjetso lokoma
Chifukwa ife kuwina, eya inu mukudziwa ife kuwina
Ngakhale ife winded tikadali pa izo
chigonjetso lokoma
Chifukwa ife kuwina, eya inu mukudziwa ife kuwina, tsopano tikukhala
chigonjetso lokoma

vesi 2:
Akandiona pa siteji, iwo…