3 Njira kukana Mulungu

Kodi nditakana Mulungu wa chilengedwe? Kaya, ili ndi funso lofunika kwambiri kwa ife tonse kulingalira za. Ndi bwino mu Lemba kuti moyo wosatha kwa ulere kwa anthu amene amakhulupirira Mulungu ndi kukhulupirira News Ake Good, ndi chiweruzo cha chilungamo ikuchitika pa amene atsutsa Iye. Koma pali njira zosiyanasiyana kukana Mulungu. Pano pali atatu kuti ndinapeza the New Testament.

1. Kumakana kuti Yesu ndi ndani Iye anati iye anali
“Wabodza ndani, koma iye amene amatsutsa kuti Yesu ndiye Khristu? Kuti ali wotsutsakhristu, iye amene akana Atate ndi Mwana. Palibe munthu amene amakana Mwana ali Atate. Wakumvomereza, nawasiya Mwana ali ndi Atatenso.”

1 John 2:22-23

Pali anthu ambiri m'dziko lathu lero amene amaganiza okha monga anthu auzimu kapena chipembedzo. Iwo amakhulupirira kuti Mulungu aliko, ndipo iwo amafuna kumupembedza m'njira zawo. Mwina iwo ngakhale kuona Yesu ngati Mphunzitsi wamkulu kapena mneneri ochokera kwa Mulungu. Koma ngati sakhulupirira kuti Yesu ndi amene Iye adanena, iwo akuchikana Iye.

Kuona Yesu chabe mphunzitsi wamkulu wa makhalidwe abwino akadali kumukana Iye choncho akukana Mulungu. Mulungu akuletsa wathu Yesu ngati Mpulumutsi wa dziko ndi Iye safuna kutipatsa njira pali zina (John 14:6, Machitidwe 4:12).

Kotero anakana Yesu amakana Mulungu. koma, monga John 1:12 limati, "Onse amene anamulandiradi, amene adakhulupirira dzina lake, anapatsa mphamvu yakukhala ana a Mulungu.” Aliyense angathe kukhala mwana wa Mulungu, ngati iwo amakhulupirira Yesu.

2. Osati kuvomereza Yesu pamaso pa anthu ena
“Choncho aliyense amene limanena Ine pamaso pa anthu, Inenso kuvomereza bambo anga amene ali Kumwamba, koma amene amakana Ine pamaso pa anthu, Ine Inenso pamaso pa Atate wanga wa Kumwamba.”

Matthew 10:32-33

Kotero mwinamwake ife kuvomereza kuti Yesu ndiye Ambuye mu mitima yathu. Koma ife angatsutse Iye ndi manyazi pamaso pa anthu ena. Tsopano, ife tonse wosakwiya kuvomereza chikhulupiriro chathu pamaso pa anthu ena. Tikukhala mu chikhalidwe chimene chili ankhanza kwa chipembedzo mwachindunji Christianity. Akhristu utoto monga morons amene amakhulupirira wopusa, zoipa, ndi nkhani bigoted Fairy. Izi nthawi zina kutitsogolera akubwerera, ndipo amakana kuti Yesu kwa anthu amene ife mukuganiza kutinyoza.

Izi ndi zomvetsa chisoni. Zimapangitsa Yesu kuyang'ana yaing'ono ndipo ndi kukana chirichonse chimene Iye. Koma kuchenjezedwa, ngati tapanga chisankho kukana Yesu pamaso pa anthu, Iye Iyeyunso adzatikana ife kumeneko pamaso pa Atate. Ndipo pamene tidzaima pamaso pa Mulungu ngati Yesu anati, "Iye ali nane,” ife tikufika mu. Kuyankha bwino kuti Khristu si manyazi kapena kuopa, koma mtima ndiponso changu nawo pamaso pa anthu ena.

3. chinyengo
“Iwo amati kudziwa Mulungu, koma iwo amakana Iye mwa ntchito zawo.”

Tito 1:16

Mwina pa nthawiyi mukuona ngati inu mukuchita bwino ndithu. Muvomereza Yesu Khristu, ndipo timanyadira kuti ndinu Mkristu. funso langa lotsatira inu, "Kodi moyo wanu amati?” N'zotheka kwa ife amafuula nsonga denga "Yesu ndi Ambuye ndi Ine ndine wophunzira ake!” ngakhale miyoyo chosokonekera kuti mawu athu anaposa.

mu Tito 1, Paulo akulankhula aphunzitsi chonyenga kumakana Mulungu ndi ntchito zawo. Koma aliyense wa ife moyo wosiyana ndi zimene timalankhula. Chikhulupiriro mwa Yesu nthawi zonse kusintha mmene timakhalira. Kotero ngati moyo wanu amaoneka ngati kanthu zasintha, chinachake si zabwino. chilakolako chathu ndi kuwakana chikonzero cha Mulungu chokhudza chilakolako chogonana. kunyada ndi kuwakana malo a Mulungu ngati malo zinthu zonse. Onse a kusamvera kwathu ndi kukana udindo wa Mulungu monga Ambuye kulamulira chilengedwe chonse.

Mawu amavomereza Yesu, koma ntchito zanu amukane Iye? Kodi mumakonda ena (John 15)? Kodi mumamvera Iye (John 14:15)? Kodi inu kubala zipatso (Agalatiya 5:22-23)? Kodi inu modzipereka chodzipereka ndi chuma chanu ena (2 Akorinto 8:1-5)? Mukufunafuna Mulungu mu Mawu Ake?

Ambiri a ife kuyang'ana pa mfundo zimenezi ndi kuona ena ndife mmodzi kapena onse a iwo. Ngati mukuchita manyazi chifukwa njira inu mwalikana Iye, pali News Good. Ngakhale kukana Mulungu analipira pa mtanda ndi Yesu, pamene ife tikuwona momveka Peter. Ngati inu asiye tchimo kukana, ndi kulandira Yesu mwa chikhulupiriro, kuti uchimo adzakhululukidwa.

Khalani okhulupirira Khristu FAM.

amauza

37 ndemanga

 1. Thomas Stewartanayankha

  Wonderful post! It definitely moved me to reflect on my own actions. Small digressionthe verse referenced in Titus should be 1:16, not 2:16. May God continue to use you powerfully man of God!

 2. mlendoanayankha

  I truly believe Jesus is God’s son sent to this earth to redeem every one who is lost. But that being said, I am kind of a shy person around other people, and I get awkward in social occasions that don’t involve conversation about Jesus and the Gospel, let alone the conversations that do involve talking about Jesus because I guess I am afraid of the consequences. How can I overcome this fear? Some verses that will help?

  • Flacoanayankha

   I truly do understand what you mean when it comes to those times when the conversations seems to turn anti Christian or religious because I tend to get that a lot being in the military. In fact just the other day it happendA captain spoke to me about Aliens creating humans on earth and his belief about them. If you’r not familiar with this view it comes on the History Channel a lot (Ancient Aliens). Though this view is very interesting to me, I do not believe it myself. Lang'anani, I tend to do ok jobs when it comes to speaking for our Lord. Sometimes I’m nervous, sometimes I’m not, but the important thing is to speak. Let it be known what you believe. Courage is doing something even though we are afraid. To be totally honest, in the end this guy made me look pretty stupid. I choked a lot, I forgot a lot of information I have in the back of my head, and went totally blank. I felt stupid and I’m sure I looked stupid. Komabe, I did my best and he knows exactly what I believe despite me being able to make a great case for it. This I believe is part of being a Christian; Persecution. I felt harassed and rediculous, but if the chance came again to speak about God I would do it all over again for the Kingdoms sake, but i’ll be ready next time no doubt lolhopefully. It’s all about living for God, and in Christ we see that in living for God we will be persecuted and harrased. The important thing is to stand up for God. I imagin God loves to see a scared little boy attemt to speak for God in a confrontational situation, then see a major theologan shut down every one in his path. I wonder what Jesus looked like to others when he was on the cross. I think stupid would fit right, because he claimed to be God, yet others saw that he couldnt even help himself off the cross. He looked stupid to others just as I had looked stupid to others in my conversation with the Captian, but I wonder what the Father thought of Jesus on the crossproud I assume.

   Matthew 10:28
   Do not be affraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be affraid of the one who can destroy both soul and body in hell.

   • Aleishaanayankha

    Hi this comment really ministered to me here in December of 2014. I just asked God to forgive me and to help me to not deny Him and if I ever have to prove He is LLord I don’t care how stupid I look as long as my Father is proud, I LOVE YOU JESUS.

 3. JacobPanayankha

  Thank you very much for this post! It was very encouraging and uplifting. I enjoyed the insight from the comments too! God bless you all! Praise Christ King of Kings Lord of Lords! <3 Honestly I have been struggling allot. A lot of times I feel like I'm too bad I won't get any better and I don't really believe with all my heart all my soul and all my mind. I get upset cause I don't put him first a lot. If I did I wouldn't give in to lust. I know I love him tho. I am thankful! I know he loves me! I know he forgives even my sins. I don't understand why. I'm very shy and fearful. It's very hard to talk and show that I'm proud of believing in God I already feel like I'm gonna be ridiculed or they won't care to hear or talk about God. Sometimes I think because I get ashamed. I'm not ashamed of Christ. I'm ashamed that I don't have all the answers and I can't explain all the details that I don't know enough. And I'm ashamed I'm not going to represent Christ well. So I get scared and get quiet. I'm sorry I'm making such a long comment. But I guess I'm just saying I needed the encouragement! That I'm not alone! Christ forgives! I honestly think I am a bad Christian and sometimes doubt I'm saved. A lot lately cause I have been using drugs and been lusting alot and I feel like I have fallen. Like because I'm using drugs again and lusting even tho I want to stop truly, does that mean I'm not saved anymore?

 4. Ritaanayankha

  I couldnt stop My tears when i read whats written because i might have denied Jesus without meaning it and iam truly sorry Cuz i love Jesus and i believe truely in Jesus and God and i Will never again deny or be ashamed in anyway. I have never been ashamed of Jesus its just that à LOT of people make me look stupid when i talk about My belive in God and make me feel iam dum or something and that make me not wanting to talk about My belive in Jesus. Thats wrong i Will never do that again i prayed to God and Jesus for forgivness and from now i Will change and i wont deny him in anyway. I love you Jesus and God thank you for iam Christian and iam so proud. Thank you Flaco and jacobp what you both wrote touched my heart deeply. Rita

 5. Latoyah Austinanayankha

  @JacobP: I’m not sure if anybody else answered your ending question there or not. Komabe, I felt led to respond: doing drugs, lusting, pride, etc are habits that come from our sinful nature. They are sins and sin, simply put, is anything that separates us from God. When Jesus died on the cross, He saved our souls. John 3:16 comes to my spirit. kotero, you are saved Jacob. Komabe, the work is not done b/c now we must invite the Holy Spirit to re-birth usas Jesus told Nicodemus, we must be born again. Aroma 12:2 tells us to not be conformed to this world, but to be transformed by the renewing of our minds. And Galatians 5:16 says that if we abide in the Spirit, we shall not fulfill the lust of the flesh. kotero, Jacob, we are saved; Komabe, we must now allow God to change our old sinful habits, zilakolako, and mindsets through His Spiritthrough His Word. We are sanctified, cleansed, and washed by Christ (the living Word)- reference to Ephesians 5:25-26. Moral of the story is JacobP: inde, you are saved. And Jesus loves you deeply. Komabe, the sin in your life/our lives separate us from Him in those areas. We must allow His Word to renew our minds daily and to transform us into His image. We want to be followers of Christ, not just through word and deedfrom our hearts. Can God clearly see you hunger and thirst for righteousnessdo we truly want Him? …I really hope this helps one of my brothers or sisters.

 6. Kerryanayankha

  My dear friends in Christ,
  I pray things are going well for all of you. It brings me joy to see many express the difficulties of life and the daily struggles to overcome. I am also happy to see others encourage with scripture and love to aid those who struggle. I’ve thought of several points one can use while in a group to maybe help out the insecurity we all share. Look at it this way: we all have a belief system inside us all. To express what is reallyin youtakes courage but when it comes to people slandering you forwhat makes us unique”, is not truly your problem. Do not be afraid to say that your speech offends the God I love. Keep it simple. We can not all be like Paul, but we can be like Andrew. I’ve found the source of love, Yesu. I’ve found what makes me have peace: Yesu! Maybe when others see you at peace and not participating ingossipwill change even one person. Remember that the praise we really seek is Jesus’, not mans> Keep up the fight, it never gets easier. Lets all of us walk together , fighting the good fight. To God be the Glory!

 7. Katieanayankha

  @latoyah Austin what you wrote is very true! God does love us and we are saved. @jacobp But we must first confess with our mouth our sins to Christ (this is done through repentance) and then turn from our wicked ways (Ezekiel 14:6). Change does not happen over night and repentance is daily/constantly ,but when we open our hearts and make ourselves available to God to change us He will. I pray that the Lord will meet you right where you are in this walk and that you will begin to hate sin as Christ does. I declare boldness over you that when the test of defending Christ comes around again you will be empowered by His spirit to speak boldly! And help others around you to come to know Christ (you can related to those who have been where you were). God is a strategic God and he does not make mistakes, where things go wrong is when we think we are god and try to make our own decisions/choices in life. I hope you see this and are in a better place now. Also read the bible, God gave us instructions on how to live The New Testament (everything after Matthew) is a great place to start; let it sink in and get understanding before moving on to the next thing.

 8. JaniceMNewtonanayankha

  I have to ask Jesus to forgive me , i have rejected him in more ways than one out of ignorance, feeling unworthy for forgiveness when it’s not about how good i am, but the blood that Jesus shed was more than enough.

 9. Timmieanayankha

  Zikomo izi. I am always looking for new ways to deny god and this article was a big help in providing me with new blasphemous options. The wholeGod is just another ridiculous myth born of a bronze age society that had no clue as to how the universe actually works.speech gets old after a while. For a time I mixed it up with theThere is no evidence outside of biblical texts for the historical existence of Jesus Christ despite the exceptional job the Roman Empire did at keeping records.and theNo one has to go back to the city they were born in for a census and to pay their taxes. The Romans would have wanted to know where people were living now and wanted the tax revenue there. The trip to Bethlehem is a literary device developed after the fact so that Jesusbirth site lined up with previous prophecy. komanso, the Romans have no records of any such census or taxation.speeches but even those get tired after several dozen times of repeating them to people who can’t be bothered to think for themselves for ten seconds. So once again, thank you for providing me with new and inventive ways to deny the existence of you invisible sky daddy. I fully appreciate it!

 10. LamarHayesanayankha

  Timmie : “The trip to Bethlehem is a literary device developed after the fact” … kwenikweni ? You really believe this ? Just one question, 4 mawu … “what if you’re wrong”.

 11. Emily Oanayankha

  what if someone who has been a Christian their whole lives, been baptized, seen miracles happen, and so much more then tell a lie to someone by sayingI wouldn’t say I’m Christian but I believe in a higher power”.. will God forgive them?? if they truly feel horrible about it and repent?

 12. Tchulani: 6 of 3.14 – The Last Toilet Paper Roll

 13. Marshaanayankha

  I was Christian and my mind took over to where I started to think wrong of God and thought he was sending me to he’ll and he’ll thought would not stop so I thought it was from him to point I accepted going there and threatened God destroy business and self and then hardened heart against God and left faith. Thenot God to me out of family and Jesus said thru minister separation from God now and eternity. I want to receive them back as lord of life but they are not willing to take me back. Help please

 14. JaketaFenneranayankha

  Hi ladies! Yesu ndi Ambuye! Jesus has turned my life around, I am no longer a masturbater, cutter(self-harm), bully, hater, and everything I disliked of myself. It takes a lot for some people to say about what I said, Fortunately, for me It didn’t because God have forgiven me of these sins and I am not ashamed to tell anyone because it didn’t take anything at all for me to say it and I don’t want my secrets to be a stumbling block to someone. I would like for people to continue with the Lord no matter what it takes and ask him to deliver you from any sins and that you will become the will of the Lord! Zikomo, God for your mercy and grace! This topic (3 ways to deny God) was very helpful because I searched up on google onhow can I acknowledge Jesus morebecause I want people to know Jesus is Lord over everything and I want to do more and more for the Lord and this is one of the best ways. I am not ashamed of the Lord and I will serve him for the rest or my life until I turn back to dust. Have a great day and I hope this post helps someone out there! There is power in the name of Jesus, thank you Lord!

 15. NormanBerryanayankha

  In response to Jacob. I just want to say and I don’t have the written scripture available to me at this moment. But it seems as if you are torn between the Holy Spirit and the things of this world. I’m not picking on you this is just what is mortal beings of Gods creation all experience. There is a passage of scripture where a man ask Jesus of what he must do to be saved and Jesus told him todeny yourself, take up your cross , and follow me.Brother, that is heavy! I do know somewhere in the book of Mark Jesus also saidthat if you do not take up your cross and follow me that you are not worthy of me”. Do I feel like doing that? In my mortal nature I do not. As I have learned of the scriptures and have a clearer picture about the love of God and the sacrifice he made in creating us and then allowing us a freedom of choice of choosing Him and his way or not and then having his Son that lived a mortal life with us for atone only to have him tortured to death because of those times when we don’t follow God, then I believe it is worth it for me to follow what He commanded. Since I have taken the instruction from Jesus and applied it to my daily living I no longer feel a victim of this world and life. I feel I have purpose in living and that I am an important part of this life though it may seem small. God has blessed me with learning and I’d like to say to the intellectuals that science DOES prove a divine Creator. This Creator is not limited to the limitations of a mortal body as we are nor is God creation itself. Let’s take a look at Einstein. Sadly he could not conceive that a divine being could create everything that exist, yet Einsteins findings proved that all matter is made from energy. Energy is not a substance but it is a force. So how then can a force be uniquely be formed into substances and some of those substances become a living creation. There is the proof that there is a God of the universe and we are not alone left to suffer and die in vain glory. God has high expectations of us. This life is a test and we must pass the test with the instructions He has given us.

 16. Mathewanayankha

  Thank you brothers and sisters for this post. Whenever I am persecuted/abused(this started happening childhood onwards) I started hating the Name JESUS. So even after born again , I am denying Him either through one of the three mentioned in the posts. Even after confession, in my heart there is hatred towards Name Jesus though I want to follow Him and love Him. I am struggling. That is why I started searching for how to acknowledge the Name Jesus or how to come out from denying Him. I saw this blog in the website. Zikomo kuuza. Can you please pray me to restore my first love to Jesus Christ and abide in His love even through body, spirit, soul and emotions so that I will not deny Him till my death or His second coming ?