Yn Darllen yn awr: Mae pob Rydym Angen A yw Yn Nuw

Llwytho
svg
Agored

Mae pob Rydym Angen A yw Yn Nuw

Ionawr 10, 20131 min darllen

[soundcloud id=’74418916′]

Dyma y sain o bregeth yn ddiweddar yr wyf yn pregethu ar Salm 142. Mae pob un ohonom yn mynd drwy gyfnodau anodd, ond mae'r salm yn dangos bod hyd yn oed yn yr amseroedd gwaethaf gallwn ddod o hyd i bopeth sydd ei angen arnom yn Nuw. Y pedwar pwynt yn:

Yr wyf yn. Duw yn ein Cyfaill yn amser cyfyngder

II. Duw yn ein Diogelu yn amser cyfyngder

III. Duw yn ein Trysor yn amser cyfyngder

IV. Duw yn ein Gwaredwr yn amser cyfyngder

Sut ydych chi'n pleidleisio?

0 Pleidleisiodd pobl yr erthygl hon. 0 Pleidleisiau - 0 Pleidleisiau i Lawr.
Tagiwyd Yn:#sain, #anghenion, #Salmau,
svg

Beth yw eich barn chi?

Dangos sylwadau / Gadael sylw

5 sylwadau:

 • Angie

  Awst 19, 2013 / yn 9:39 wyf yn

  Mae'n debyg bod y bregeth hon o dipyn yn ôl. Gwrandewais arno a gwn fod Duw wedi fy arwain ato. Roedd angen i mi glywed y neges hon. Diolch Arglwydd. Bendithiwch chi a'ch gwraig a phlentyn Trip! Rwy'n gweddïo bod yr Arglwydd yn parhau i ddangos ei ffafr arnoch chi a'ch teulu wrth i chi aros yn ffyddlon iddo a'i alwad ar eich bywyd.

 • Shakinah Smith

  Awst 19, 2013 / yn 9:40 wyf yn

  Molwch Dduw! Ef yw popeth sydd ei angen arnaf. Mae'r neges hon wir yn gwneud i mi feddwl am ddaioni Duw a sawl gwaith y mae wedi fy nghael allan o sefyllfa ac amseroedd anodd. Mae bob amser gyda mi ac i mi. Fy ngweddi nawr yw y bydd Duw yn rhoi nerth i mi fynd trwy beth bynnag sydd raid i mi oherwydd dwi'n gwybod pwy yw e i mi.

 • Anthony Chatmon

  Awst 19, 2013 / yn 9:40 wyf yn

  Mwynheais y neges honno, Diolch. Parhewch i ganiatáu i Dduw eich defnyddio. Dduw bendithia chi a'ch un chi.

 • Kenitra Brockington

  Awst 19, 2013 / yn 9:40 wyf yn

  Rwy’n meddwl ei bod hi’n hyfryd sut mae Duw yn dangos cipolwg i ni o’i gariad trwy ein cariad at ein plant. Roeddwn i'n hoff iawn o'r cyfatebiaeth Trip a wnaed yn y dechrau gyda'i fab.

 • josephwalker

  Rhagfyr 13, 2013 / yn 1:46 wyf yn

  Trip brawd, bendithiwyd y bregeth honno! mae'r geiriau hynny'n iawn ar amser. Mae fel ein bod yn anghofio hynny'n hawdd yn ystod cyfnodau o straen a thrafferth uchel. Dyma oedd yr atgof hwnnw.

Gadewch ateb

Tachwedd 28, 2011Gan trip Lee

Efallai yr hoffech chi
Llwytho
svg