ທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງແມ່ນຢູ່ໃນພຣະເຈົ້າ

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສຽງຈາກຄໍາເທດສະຫນາທີ່ຜ່ານມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບເພງສັນລະເສີນໄດ້ 142. ທັງຫມົດຂອງພວກເຮົາໄປໂດຍຜ່ານເວລາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ເພງສັນລະເສີນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກເຮົາວ່າເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຮ້າ​​ຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນພຣະເຈົ້າ. ສີ່ຈຸດ:

ຂ້າພະເຈົ້າ. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນເພື່ອນຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາ

II. ພຣະເຈົ້າເປັນການປົກປັກຮັກຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາ

III. ພຣະເຈົ້າແມ່ນ Treasure ຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາ

IV. ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ປົດປ່ອຍຂອງພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ມີບັນຫາ

ການແບ່ງປັນ

5 ຄວາມຄິດເຫັນ

  1. Angiereply

    Apparently this sermon was from quite awhile ago. I just listened to it and I know God led me to it. I needed to hear this message. Thank You Lord. Bless you and your wife and kid Trip! I pray that the Lord continues to show His favor upon you and your family as you stay faithful to Him and His calling on your life.

  2. Shakinah Smithreply

    ສັນ​ລະ​ເສີນ​ພຣະ​ເຈົ້າ! He is everything I need. This message really make me think on the goodness of God and how many times he has gotten me out of situation and tough times. He is always with me and for me. My prayer now is that God will just give me strength to go thru whatever i have to because i know who he is to me.