I nema stvorenje skriveno od vida

I nema stvorenje je sakriven od vida, ali svi su goli i izloženi očima onoga kojemu moramo dati račun.

Jevrejima 4:13