I cap criatura està ocult a la vista

I cap criatura es manifesta en la seva presència, però tots estan nues i obertes als ulls d'aquell a qui hem de donar compte.

hebreus 4:13