Ug Walay binuhat ang Natago sa Iyang Mata

Ug walay binuhat nga natago gikan sa iyang panan-aw, apan ang tanan nga mga hubo ug nabantang sa mga mata kaniya kang kinsa kita kinahanglan gayud nga mohatag sa asoy.

Hebreohanon 4:13