Και κανένα πλάσμα κρύβεται από τα μάτια του

Και κανένα πλάσμα είναι κρυμμένο από τα μάτια του, αλλά όλα είναι γυμνά και εκτεθειμένα στα μάτια του, στους οποίους πρέπει να δώσουμε λογαριασμό.

Εβραίους 4:13