Agus No Creature falaichte Bed Sight

Agus creutair sam bith falaichte aige bho shealladh, ach tha a h-uile lomnochd agus fosgailte do shùilean ris gu bheil feumaidh sinn aire a thoirt.

Eabhraich 4:13