ואין יצור סמוי מן ראייתו

ולא יצור נסתר מן העין שלו, אך כולם עירומים וחשופים בעיני אותו למי עלינו לתת דין וחשבון.

עברים 4:13