Thiab tsis Zeej Yog Muab zais Los ntawm Nws pom

Thiab tsis muaj zeej yog muab zais los ntawm nws lub xub ntiag, tab sis tag nrho cov liab qab thiab raug mus rau lub qhov muag ntawm nws uas peb yuav tsum muab account.

Henplais 4:13