და არ Creature იმალება მისი Sight

და არსებობს არსება იმალება მისი მხედველობა, მაგრამ ყველა შიშველი და ექვემდებარება მის თვალთა წინაშე, რომელსაც უნდა მისცეს ანგარიშზე.

ებრაელები 4:13