Ary tsy misy zavaboary no miseho eo anatrehany

Ary tsy misy zavaboary izay miseho eo anatrehany, fa ny rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imason'Izay ny azy izay tsy maintsy hampamoahina.

Hebreo 4:13