Тэгээд ямар ч уран зөгнөлт зүйлс Түүний хараанаас нуугдаж байна

Тэгээд ямар ч хүн түүний нүднээс далд байна, Гэхдээ бүх нүцгэн, бид данс өгөх ёстой хэнд түүний нүдэнд ил байдаг.

Еврей 4:13