A č Creature je skrytý od dozrel

A žiadny tvor je skryté pred očami jeho, ale všetky sú nahé a vystavené očami toho, ktorému musíme dať účet.

židom 4:13