Ma e leai se tagata o Loo Natia mai i ona luma

Ma ua natia se mea mai lana vaai, ae o lavalava uma ma faailoa atu i le mata o le ia te ia o ia lea e tatau ona tatou tuuina atu tala.

Eperu 4:13