Iyo uun No Qarsoon From uu Sight

Oo uun aan la hortiisa ka muuqani, laakiin waliba way qaawan yihiin oo bayaan u indhaha u ah kan waa in aan sii xisaabtii.

Cibraaniyada 4:13