И не створење је скривено од Његовог Сигхт

А не створење је сакривен од његовог видокруга, али сви су голи и изложени очима му којима морамо дати налог.

Јеврејима 4:13