Yaye akukho nto ifihlakeleyo emehlweni akhe

Kanjalo akukho sidalwa singabonakaliyo emehlweni akhe, kodwa yonke into imi ze emehlweni ngaye lowo kufuneka anike ingxelo.

Hebhere 4:13