Futhi akukho sidalwa engabonakali emehlweni Akhe

Futhi akukho sidalwa engabonakali emehlweni akhe, kodwa zonke zíze futhi obala emehlweni Obani okumelwe sipha akhawunti.

amaHebheru 4:13