Hətta zaman

Bizim xoşbəxtlik və rahatlıq bizi tərk hətta, biz tamamilə əmin ola bilərsiniz Allahımız olmayacaq. Ezra 9:9