Дори когато

Дори когато нашето щастие и комфорт ни напусне, можем да бъдем абсолютно сигурни, че нашият Бог не ще. Езра 9:9