Čak i kada

Čak i kada nas naša sreća i udobnost ostaviti, možemo biti apsolutno sigurni naš Bog neće. Ezra 9:9