Bisan sa diha nga

Bisan kon ang atong kalipay ug kahupayan mobiya kanato, kita hingpit nga sigurado ang atong Dios dili. Esdras 9:9