Nahiz When

Nahiz eta gure zoriona eta erosotasuna utzi digu, erabat ziur egon gaitezke gure Jainkoak ez du. Ezra 9:9