Fiù 's nuair

Fiù 's nuair ar sonas agus comhfhurtachd fhàgail dhuinn, faodaidh sinn a bhith gu tur cinnteach gu bheil ar Dia cha bhi. Ezra 9:9