mesmo cando

Mesmo cando a nosa felicidade e confort deixarnos, podemos ter certeza absoluta de noso Deus non vai. Ezra 9:9