גם כאשר

גם כאשר האושר והנוחות שלנו לעזוב אותנו, אנחנו יכולים להיות בטוחים לגמרי אלהינו לא. עזרא 9:9