txawm Thaum

Txawm tias thaum twg peb zoo siab thiab kev nplij siab tawm rau peb, peb yuav ua tau kiag li nco ntsoov peb tus Vajtswv yuav tsis. Ezra 9:9