Čak i kada

Čak i kada nam se naša sreća i udobnost ostaviti, možemo biti apsolutno sigurni da naš Bog neće. Ezra 9:9