Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ

Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեր երջանկությունն ու հարմարավետության թողնում մեզ, մենք կարող ենք բացարձակապես վստահ մեր Աստված չի. Ezra 9:9