Even Dema ku

Heta dema ku bextewarî û handana me ji me re derkevin, em dikarin baş Xwedayê me ne wê. Ezra 9:9