да, кийин

Биздин бакыт жана сооронуч кетип жатса да, бизди, Биз болсо өзүбүздүн Кудай-такыр шектенбесек болот, жок кылбайм,. Эзра 9:9