Дури и кога

Дури и кога нашата среќа и удобност ни остави, можеме да бидеме апсолутно сигурни дека нашиот Бог нема. Езра 9:9