Selv når

Selv når vår lykke og komfort forlate oss, vi kan være helt sikker på at vår Gud vil ikke. Ezra 9:9