ngakhale pamene

Ngakhale chimwemwe chathu ndi chitonthozo kutisiya, tingatsimikize mwamtheradi Mulungu wathu sadzatero. Ezra 9:9