جيتوڻيڪ جڏهن

جيتوڻيڪ جڏهن اسان جي خوشيء ۽ آرام اسان کي ڇڏي ڏي, اسين بلڪل پڪ اسان خدا نه ٿيندو ٿي سگهي ٿو. عزير 9:9