Četudi

Tudi takrat, ko nas je naša sreča in udobje pusti, smo lahko povsem prepričani, naš Bog ne bo. Ezra 9:9