kunyange kana

Kunyange apo mufaro wedu uye nyaradzo kutisiya, tinogona kunyatsova nechokwadi Mwari wedu havazodyari. Ezra 9:9