Чак и када

Чак и када нам наша срећа и удобност остави, можемо бити апсолутно сигурни Бог неће. езра 9:9