Även när

Även när vår lycka och komfort lämnar oss, vi kan vara helt säker på vår Gud kommer inte. Ezra 9:9