แม้ในขณะที่

แม้ในขณะที่ความสุขและความสะดวกสบายของเราปล่อยให้เรา, เราสามารถตรวจสอบอย่างพระเจ้าของเราจะไม่. เอสรา 9:9