Kahit na

Kahit na kapag ang aming kaligayahan at kaginhawaan iwan sa amin, maaari naming maging ganap na tiyak nating Dios ay hindi. Ezra 9:9