nokuba Xa

Naxa ulonwabo kunye nentuthuzelo yethu asishiye, sinokuqiniseka ngokupheleleyo uThixo wethu akayi. Ezra 9:9