אַפֿילו ווען

אַפֿילו ווען אונדזער גליק און טרייסט לאָזן אונדז, מיר קענען זיין לעגאַמרע זיכער אונדזער גאָט וועט ניט. עזרא 9:9