ani Nigbati

Paapaa nigba ti wa idunu ati irorun fi wa, a le jẹ Egba daju Ọlọrun wa ko. Esra 9:9